Wioska Kapka  Dańczów 29   57-343 Lewin Kłodzki     ml123@o2.pl     579 269 584

Gospodarstwo składające się z kilku drewnianych chat znajdujących się w miejscowości Kudowa-Zdrój. Jest to szlak, na którym można zapoznać się z ginącymi zawodami, takimi jak: garncarstwo, tkactwo, kowalstwo oraz piekarstwo tradycyjne,  a w ramach zwiedzania – spożyć wiejski chleb wypiekany na miejscu. Istnieją tu czynne warsztaty, w których demonstrowane są prace wykonywane w ramach wymienionych rzemiosł. Program uzupełnia mini-zoo – niewątpliwa atrakcja dla dzieci. Oferta obejmuje także biesiady i spotkania integracyjne.