Wioska Kapka  Dańczów 29   57-343 Lewin Kłodzki     ml123@o2.pl     579 269 584

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju to obiekt zajmujący się szeroko pojętą tematyką papiernictwa. Muzeum gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory dotyczące dziejów papiernictwa i drukarstwa. Muzeum mieści się w budynku młynu papierniczego pochodzącego z XVII wieku. Głównym tematem tutejszych wystaw stałych jest historia papieru.Zwiedzając muzeum na żywo zobaczysz więc, jak wytwarza się papier metodą znaną od średniowiecza. Co więcej – uczestnicząc w warsztatach, samodzielnie wyczerpiesz swoją kartkę.